VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018

Styrelsens sammansättning har varit:

Åke Andersson ordförande, Karl Östberg vice ordförande, Johan Areskough kassör,

Henrik Johansson  korresponderande sekreterare, Eva Östberg protokollförande sekreterare,

Jan-Erik Gustavsson stugfogde och Anita Dagmarsdotter ledamot.

Ersättare i styrelsen har varit Ingegärd Pettersson och Åsa Weijnblad.

Året har präglats av att föreningens bildades för 75 år sedan. En jubileumskommitté arrangerade en jubileumsfest första lördagen i juni månad. 58 personer deltog. God mat från Brevikens golf- restaurang, författaren Jan-Erik Ullsten berättade om sitt liv och skrivande och ”forsviks-pojkarna” svarade för musiken under kvällen.

Tidigare på dagen hade laget bjudit in till ”Öppet Hus”. Johan Areskough hade satt ihop ett bildspel där lagets verksamhet presenterades. Besökarna bjöds på kaffe.

Karlsborgs Folkdanslag samarbetar med Studiefrämjandet i Norra Skaraborg sedan några år.

Till 60-årsjubileet år 2003 togs en minnesskrift fram. Nu inför årets jubileum kompletterades minnesskriften med de senaste 15 årens verksamhet. Studiefrämjandet hjälpte oss med tryckningen av detta dokument. De hjälper oss också att trycka vår telegramblankett.

Vid nationaldagsceremonin den 6 juni på fästningen uppvaktades laget av Karlsborgs kommun med diplom och blommor och kort tal av kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson. Eva och Karl Östberg tog emot ovannämnda. Efteråt överlämnade Eva blommorna till Bertha Ruthagen. Bertha har varit medlem sedan laget bildades 1943.

Ingegärd Pettersson skrev en artikel om jubileet i Folkdansringen tidning Hembygden.

Utöver jubileumsaktiviteter har verksamhetsåret följt tidigare års mönster.

Dansträning måndagskvällar och årsmöte sista lördagen i januari.

Påskfest den 26 mars.  Den 3:e maj vårstädade vi i och runt vår stuga.

Ett 20-tal medlemmar deltog vid ”Gökottan” den 10 maj vid Skackastugan.

I den första sommarmånaden – juni – blev det dags för dansuppvisningar. Först vid nationaldagen den 6 juni på Fästningstorget med sex par och sedan vid lagets traditionella midsommarfirande vid kanalen. Som vanligt många besökare.

Måndagen efter midsommar stod Inger och Lars-Erik Johansson som värdar för ”sommarmötet”.

Årets inköpta båt oljades och lotter försåldes bl.a. vid marknader i Undenäs och Mölltorp samt vid fästningen, Rödesund och ICA.

Terminen avslutades med att vi under forsviksdagarna sålde slut lotterna i båtlotteriet.

Båten vanns av Johan Settergren från Lerdala. Han hade köpt lotter vid midsommarfirandet.

Den 8 augusti var tio medlemmar samlade för att städa i förrådet och på vinden. Vid detta tillfälle tog vi också bort fyra blåmålade långbänkar.  30 fällbara stolar ersätter. Dansgolvet förbereddes för kommande oljning och utomhus behandlades taket mot tillväxt av mossa. En stor stubbe togs också bort. Anita Dagmarsdotters dotter bjöd på lunch och Susanne hade bakat kaffebröd.

Hösten startade med ”höstmötet” hemma hos Irené Johansson i Beateberg.

Efter Julblandningen 2017 fanns en diskussion bland medlemmarna om julblandningens framtid. Evenemanget ger ej den nivå på avkastning som tidigare år. Vid ett medlemsmöte i januari beslutades att fortsätta med Julblandningen. Målet för höstmånadernas träning var att kunna göra en uppskattad dansuppvisning vid Julblandningen i november. Västgötapolska, trekarlspolska och oxdansen var några av danserna.

I december ägde luciafesten rum, Jane Pettersson med hjälp av familjemedlemmar och några lagmedlemmar gjorde ett luciaframträdande. 46 personer närvarande.

Tredje helgen i advent gjorde laget en dansuppvisning i anslutning till julmarknaden i Forsvik. Tredje dag jul besökte ett antal medlemmar dansen i Hönsa bygdegård.

18 medlemmar besökte brandbilsmuseét i Tibro sista måndagen i november.

Av ovanstående text kan man utläsa många aktiviteter utöver våra träningskvällar. Av närvarokorten kan vi avläsa i snitt 22 närvarande under måndagskvällarna – imponerande.

I april var vi inbjudna till storträning i Hönsa bygdegård.

Distriktsårsmöte första lördagen i mars månad. Detta år i Friggeråker.

Den 14 mars avhöll Studiefrämjandet sitt årsmöte.

Antalet föreningsmöten har varit 7 protokollförda möten samt 9 styrelsemöten under året.

I anslutning till träningskvällar kan ibland också fattas beslut. Exempel på detta kan vara att svara ja eller nej till en förfrågan om dansuppvisning eller vilka som skall närvara vid Studiefrämjandets årsmöte.

Medlemsantalet är vid årets slut 68 medlemmar.

Berta Ruthagen avled 94 år den 15:e augusti och Gerd Albertsson 84 år den 28 december.

Marianne Forsberg, Viktoria och Joel Adolfsson Agnesten och Lars Hellsten nya medlemmar .

Styrelsen vill här framföra ett stort tack till alla medlemmar för insatser under året.