Distriktsstämma

Vi stod värd för Folkdansringens Västergötland Distriktsstämma den 2 mars 2024.
Distriktets alla ombud var på plats. Sedvanliga handlingar klubbades igenom i rask takt av för mötet valda ordf. Kjell Sjölund.

När mötes dagen var avslutad så hälsade vår ordförande Åke Andersson alla välkomna och startar igång samkvämet med underhållning. Jon Siren och Magnus Jonsson. Det är trångt i vår fina lilla stuga när vi är närmare 80 gäster här.