Karlsborgs Folkdanslag önskar alla en trevlig sommar!

Välkommen till vår loppmarknad i dansstugan den 7 augusti!

Klockan 11-15 i vår lokal bakom Haganäset. Kom och fynda!

75-årsjubileet

Den 24 maj 1943 skedde det högtidliga bildandet av Karlsborgs Folkdanslag.
Initiativtagare var personalkonsulenten vid dåvarande Ammunitionsfabriken – Brita Nathorst-Westfeldt.
Till sin hjälp tog hon verkmästaren vid samma företag, Geron Nilsson.

Så inleds den minnes-skrift som skrevs till folkdanslagets 60-årsjubileum år 2003.

Nu 15 år senare betyder det att föreningen har uppnått  75 års verksamhet.

Se bilder från 75-årsjubileet här.